La Lògia
La Lògia és el temple on es reuneixen els maçons per celebrar les seves cerimònies i realitzar els seus treballs.

La lògia, en el Ritu Escocès Antic i Acceptat  haurà d'estar entapissada en roig. La forma de la cambra és rectangular anomenant-se cada costat : Orient, Occident, Nord i Migdia. El terra és de mosaic amb quadres blancs i negres. El sostre de la lògia representa un cel estrellat. De l'Orient naixent raigs lluminosos que disminueixen a Occident on el cel apareix ennuvolat. El Temple maçònic simbòlicament s'estén d'Orient a Occident, és a dir "en direcció de la llum”. La seva amplada de Nord en Sud avarca des de la potencialitat fins a la plenitud. La seva alçària del Zenit al Nadir. Aquestes magnituds simbolitzen la infinitat del temple maçònic que inclou tot l'Univers. El paviment del mosaic representa la dualitat mundana per la qual transcorre la nostra existència.

L'entrada al temple s'efectua per una porta central situada al centre de la paret d'Occident. A la paret oposada, la d'Orient, es troba una estrada on es troba l'altar del Venerable Mestre conegut també com el Tron del Rei Salomó. Sobre la butaca es col·loca el Delta d'Or que porta gravada en la inscripció del Creador. A la dreta del Delta se situa un disc que representa el Sol, a l'esquerra de la presidència l'estàtua de Minerva i en el seu costat la imatge de la Lluna. A Occident, als dos costats de la porta d'entrada, s'eleven dues columnes d'ordre corinti, sostenint sobre els seus capitells tres magranes entreobertes. A la de l'esquerra es troba gravada la lletra "B" i en la de la dreta la "J". A peu de la columna "B" es troba la Pedra Bruta. Al peu de la columna "J" la Pedra Cúbica.

Pel Nord i Migdia de la Lògia s'estenen els seients dels germans. A les files del costat nord seuen els aprenents, rebent el conjunt de butaques Columna Nord. En el costat oposat s'asseuen els germans companys i mestres, anomenant-se les seves files Columna del Migdia. Els diferents càrrecs de la lògia tenen un espai assignat al Temple.

Sobre el paviment, en el centre de la càmera, apareix pintat el Quadre de la Lògia. Tres columnes l’envolten, i sostenen simbòlicament el Temple i són la Saviesa, la Força i la Bellesa. Entre el Quadre de la lògia i l'Altar del Venerable Mestre se situa l’Altar dels Juraments que disposa dels Tres Grans Llums que il·luminen la Lògia: El Llibre Sagrat, l'Esquadra i el Compàs.